Kvalité

Kvalitetsgaranti

Vi har en kvalitetsgaranti, som innebär att vi åtgärdar det du inte är nöjd med. Reklamation måste göras senast två dagar efter servicetillfället.

Utbildning

Utifrån brukarens speciella behov ska brukaren och närstående alltid kunna känna sig trygg med sina assistenter och veta att det finns en bra kontinuitet i Seniorassistans verksamhet. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att ha kompetent personal som trivs i sitt arbete.

Egna utbildningar genomförs regelbundet, där alla ges möjlighet att delta och under arbetsplatsträffar tas alltid rutinerna upp, så att dessa efterlevs. 

Miljö

Då företaget har en miljöpolicy använder vi givetvis bara miljöanpassade produkter. Detta med åtanke på miljön, men även för att minska allergier och överkänslighet mot vissa medel.

A good friend made his way into the rolex replica boutique a couple of weeks ago and panerai replica uk was thrilled to show off the ultra-rare Panerai he bought. In this world of collecting where sellers are eagerly looking to try and rado replica sale take advantage of those who perhaps do not know enough, replica watches and tag heuer replica uk are a breath of fresh air. And in New York, that rolex replica uk is rarefied air for sure. Theres no better group of people to work with and you will not be disappointed! Element in Time is located at omega replica watches 36 West 47th Street.