Trygghet

Trygghet och säkerhet

Vår arbetsplats är ditt hem ?och det förpliktigar. Vi har fasta rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter. Alla som jobbar på Seniorassistans genomgår en internutbildning, skriver på ett sekretessavtal och kan visa upp ett behörighetskort.

Om något skulle hända, Seniorassistans försäkringar täcker eventuella skador på person och egendom som vår personal orsakar.

Anhörig

I genomfö̈randeplanen skriver vi ner hur du vill ha din hjälp utförd. Vid uppföljningssamtalet går vi igenom den hjälp du får. Du kan ställa frågor, lämna synpunkter och ha önskemå̊. Om du vill kan en anhörig vara med under samtalet. Önskemål beaktas noggrant, brukaren har alltid inflytande över sin egen assistans. Genomförandeplanen utformas med respekt för brukarens integritet.

Omsorg

Vi strävar efter att ge bästa möjliga omsorg, som präglas av god kvalitet och respekt för din integritet och dina synpunkter.

panerai replica sale panerai replica sale cartier replica sale