Vad gör Seniorassistans?

Seniorassistans skall verka för att skapa trygghet genom att tillhandahålla omvårdnad och social service av god kvalité efter att ha gjort sig väl förtrogen med människors levnadsförhållanden och behov.

Så få personer som möjligt hos kunden och varje kund skall ha en kontaktperson ur den ordinarie personalen.

För vem?

Personer med funktionshinder +55 år.

Vision

Vi har utarbetat goda verktyg rutiner för att kunna bedriva en väl fungerande hemtjänst, enligt Seniorassistans modell.

Vi vill skapa ett gott samarbete och en god relation med kommunens socialtjänst och primärvården. Vi arbetar mot samma mål och vision ?att sätta kundens behov och trygghet främst.

Mål

Vårt förhållningssätt är att möta varje brukare utifrån dennes speciella behov och
önskemål. Vi lägger stor vikt att bevara våra brukares självständighet och känsla av
oberoende. Den enskilde är delaktig i planeringen av det dagliga livet och har inflytandet
över sin situation.
Den enskilde ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet, ha ett aktivt
pensionärsliv samt kunna åldras i trygghet.

Etik

Vi utgår från alla människors lika värde.

Seniorassistans samtliga medarbetare ska visa respekt för brukarens integritet och självbestämmande oavsett omsorgsbehov, livsåskådning, hudfärg, språkgrupp, religion eller könsidentitet. Det innebär ett respektfullt och värdigt bemötande samt tillvaratagande av brukarens rättigheter.

 

replica watches omega replica watches rolex replica