Trygg med

Seniorassistans

Detta är LSS

LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och trädde i kraft den 1 januari 1994.
Den är en så kallad rättighetslag, vilket innebär att den enskilde har vid avslag rätt att överklaga myndighetens beslut och att få sitt ärende prövat av domstol.

LSS är inte bara en rättighetslag utan dessutom en pluslag. Det innebär att insatser med stöd av LSS inte får innebära någon inskränkning av de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag.

För att inkluderas i LSS krävs att man tillhör någon av de tre personkretsar som LSS omfattar:

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Till dig som är assistansanvändare, vill vi säga:

Kanske har du nyss drabbats av en olycka eller en svår sjukdom och fått ett funktionshinder. Livet har plötsligt förändrats, men självklart vill du fortsätta att leva som tidigare - kunna arbeta, umgås med vänner och familj, utöva dina fritidsintressen. Med hjälp av Seniorassistans och den personliga assistansen så kan du det, om än på ett annorlunda och nytt sätt. Hos Seniorassistans får du en egen kontaktperson. En erfaren, engagerad kundansvarig som hjälper dig med alla ärenden och som är lätt att nå via telefon eller sms. Vår service är personlig och snabb. Hos Seniorassistans får du ett eget team av assistenter, med ett fåtal personer som arbetar enbart hos dig. Hos Seniorassistans får du själv välja din personal, du är alltid välkommen att delta i gruppens möten. Seniorassistans utbildar och vidareutbildar assistenterna när det behövs.

love, romance, together-2583943.jpg

Till dig som är maka eller make, vill vi säga:

Hos Seniorassistans får du gärna arbeta som assistent åt din partner. Vem känner hans eller hennes vanor och behov bättre än du? Därför finns det heller ingen bättre eller mer kvalificerad person för just det jobbet. Kanske vill du fortsätta att vara enbart maka eller make i er relation, då ska du vara förvissad om att Seniorassistans rekryterar de bästa assistenter, med de erfarenheter som krävs till ert nya team. Assistenter med liknande intressen som kunden, kanske någon som också gillar att gå på jazzkonsert, träna på gym eller att åka iväg på fisketur ibland? Seniorassistans assistentgrupper är stabila och välutbildade, assistenterna trivs på jobbet och stannar i genomsnitt mer än fem år på samma arbetsplats, men vi har många som arbetat så länge som tio år hos en och samma kund.

Till dig som är dotter/son/anhörig, vill vi säga:

Du ska känna dig trygg med att din äldre favoritperson får den allra bästa omsorgen hos Seniorassistans. Alla de små vardagliga sakerna som du själv inte kan göra på grund av ditt eget arbete eller långa avstånd, det kommer Seniorassistans team att sköta. Tidsbokningarna hos hjälpmedelscentralen och färdtjänsten, besöken hos frisören och tandläkaren, sällskapet, hundpromenaden, en stunds högläsning framför brasan eller ett efterlängtat fotbad, allt det och mer därtill kan du vara helt säker på att Seniorassistans tar hand om

Rulla till toppen